Обиколка на фабриката

Офис пространство

1
3
2

цех

5
4
6

оборудване

6
3
1
4
2
5